Om å være perfekt.

Bare for å ha sagt det, er ikke dette en oppfordring til å søke det perfekte. Hva nå enn det er. Men jeg vil bruke ordet perfekt som et mål for å illustrere et ytterpunkt og motpolen til det å være ubrukelig. Eller noe midt imellom. Og med forsøke å få deg til å tenke over hva «kostnaden» er, ved ikke å være perfekt. Hvorfor? Fordi det er alt for mange som må lide i en eller annen grad på grunn av menneskers middelmådighet. Og det er bare trist å tenke på, når det er opplagt at det ikke trenger å være sånn.

Har du noen gang jobbet for en dårlig sjef? Eller kjenner du noen som har? Følelsen av å bli urettferdig behandlet på jobb, eller ikke verdsatt for jobben du gjør, er noe av det verste man som arbeidstaker kan oppleve. Jobben vår er tross alt en svært stor del av hverdagen vår, og vi har alle et ønske om å gjøre vårt beste. Selv den dårlige sjefen har et ønske om det. Så kan det være mange årsaker til at sjefen oppleves som en dårlig sjef. Mest sannsynlig er det at vedkommende ikke har begrep om hva det å være en god sjef betyr. Fenomenet er like enkelt som dårlig tilberedt mat. Har du ikke en god oppskrift, og nok trening på å lage mat, så vil med stor sannsynlighet maten bli dårlig. I motsatt fall, om du har en godt utarbeidet oppskrift, som du kanskje til og med har fulgt mange ganger før. Og du har gode kunnskaper om å lage mat, er sannsynligheten større for at du vil lage et godt måltid.

Vi mennesker har en egenskap som er både livsnødvendig, og samtidig en av våre største svakheter. Til tross for at vi er ganske dårlige på enkelte ting, så har vi likevel selvtillit nok til å gjøre. Først og fremst skyldes dette at vi ikke helt vet at vi er dårlige eller middelmådige. Og vi har en tiltro til våre egne evner, som gjerne er overdrevent positive i tillegg. Det er først når vi begynner å få tilbakemeldinger at vi kan danne oss et bilde av at det er forskjell på hvordan vi ser oss selv og andre ser på oss. Og det er først når vi ser noen som er gode, eller får oppskriften klar for oss at vi kan analysere avvikene mellom det vi gjør og det som er godt. Eller perfekt.

Denne typen tilbakemeldinger er det dessverre alt for lite av. Og oppskrifter på alt her i verden finnes ikke. Selv om det kanskje ikke er langt unna. Men om oppskriftene finnes, er det ikke sikkert de er tilgjengelige for oss der og da. Og fordi vi ikke vet at vi trenger dem, så oppsøker vi dem heller ikke. For vi tror jo at vi er ganske gode. Kanskje til og med perfekte?

Ta et eksempel med deg selv. Er du perfekt? Som kjæreste, ektefelle, mor, far, sjef, kollega eller venn? Helt ærlig nå. Hvor langt fra perfekt er du?

Ettersom vi ikke har kvantifiserbare mål på skalaen fra udugelig til perfekt er selvfølgelig spørsmålet vanskelig å besvare. Noe som også er litt av poenget. For hva gjør du for å bevege deg mot det bedre? Om du innser at du ikke er perfekt? For om du ikke gir det du kan av deg selv, burde du ikke da trene på å gi mer? Når spurte du sist deg selv eller den det gjelder, om du har litt å gå på? Om du kan gjøre noe annerledes?

Svakheten vår, som nevnt over, står i veien for oss. Den gjør oss late. Vi forsøker ikke bevisst å bli bedre for de rundt oss. Vi lar det være med det vi «er blitt». Og som vi her på bloggen vet, så kan man bli bedre i alt man ønsker så lenge man bare prøver. Det hele starter med å tenke litt på det av og til. Ved å spørre seg selv hva man kan gjøre annerledes, mer eller mindre av. Belønningen er kanskje ikke selvsagt, men et litt bedre sted for både deg selv og andre. Og vet du hva, en av de tingene som gjør oss mennesker mest lykkelige, er å gi av oss selv til andre.

God påske.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s