Month: April 2014

Om selvinnsikt: Hvem er du?

«Jeg er ikke en deodorant som ligger i en skuff, jeg er ikke en skinke du kan knabbe, jeg er ikke en loff», synger Egil Hegeberg i sangen «Selvportrett etter eliminasjonsmetoden». Kanskje ikke den mest effektive måten å «finne seg sjæl» på, men likevel mener jeg det er noe i det. Det skal jeg komme tilbake til. I denne posten vil jeg foreslå at det ikke handler om å finne seg selv, men å utvikle seg selv. I min verden snakker vi mye om de beste, men det er ikke det jeg mener. Jeg mener at du til enhver tid er et produkt av din egen fortid, på godt og på vondt, og du er den eneste som kan utvikle produktet, deg.

Fra Egil Hegeberg til Platons Sokrates
Sokrates er en av de mye omtalte filosofene fra antikkens Hellas. I år 399 ble han dømt til døden, men før dommen falt fikk han holde en tale foran de 501 Athenerne som var valgt til jury. Sokrates var tiltalt for å forderve ungdommen, ikke tro på gudene og for å undersøke det i himmelen og under jorden, altså blasfemi. Historien starter da orakelet i Delfi uttaler at Sokrates er den viseste mannen i Athen, noe Sokrates selv finner veldig rart fordi han selv ikke anser seg som vis. Han ser det derfor som sin oppgave å oppsøke de som er omtalt som vise, for å finne ut om det virkelig var noe i dette.  Etter å ha pratet med politikere, diktere og håndverkere fant han at de som regel var mer opptatte av å vise at de var vise, og fordi at de mestret et fagfelt angivelig også mestret alt annet.

Sokrates ble oppfattet som en plage fordi han stilte veldig mange spørsmål for å kunne avdekke hvor vise folk faktisk var. Det var nettopp spørsmålene hans som satt «fast» hans diskusjonspartnere, da de ble avslørt fordi de ikke var så vise de selv skulle ha det til. Sokrates fant nemlig at forskjellen på han og dem, var at han ikke trodde han var vis. Og hans søken etter visdom, fordi han ikke hadde det, gjorde han mer vis enn de som bare trodde de var vise.

Til poenget

Eksemplet med Sokrates syns jeg er bra fordi de belyser én av to sider av mitt poeng. Dersom du tror du er veldig god eller flink eller vis, er sannsynligheten for at du streber mer etter godhet, flinkhet eller visdom lavere enn om du selv opplevde deg selv som «utilstrekkelig». Den andre siden av mitt poeng er at du også trenger å vite at du kan bli bedre, flinkere og visere. UANSETT!!! Utallige ganger har jeg vært med venner og kjente, som har prøvd seg på noe de ikke har gjort så mye, og etter få forsøk har utbrutt at «dette er ikke noe for meg». Eller «jeg er nok ikke noe skapt for dette». I de tilfellene har de ikke fått lov til å gi seg uten forsøk. Ikke før de har prøvd 10 ganger til, og de ser at gjentakelse fører til forbedring. Min hensikt med det, og dette innlegget, er å få andre til å tro at: “Joda, jeg forstår at med trening så kan jeg nok klare bedre jeg også. Kanskje til og med kan jeg bli god med nok innsats.

Image

For du er ikke bare deg. Du er en uforedlet råvare i mange sammenhenger. Selv var jeg en gang med i en løpekonkurranse og kom sist. Noen av de som var raskere var 40 år eldre enn meg. Så snakket jeg med noen om hva som skulle til for å klare bedre. Ett år av gangen etter det har jeg gjort mer og mer av det som skal til. For 3 år siden løp jeg sentrumsløpet på 49 minutter og 55 sekunder. Da var målet 50. Året etter løp jeg på 43:19, da var målet 45 minutter. I år er målet 40 minutter, så får vi se hvordan det går. Klarer jeg ikke målet, har jeg et helt år foran meg til å finne ut hva som må gjøres annerledes eller nytt. For det er nemlig ikke sånn at jeg ble født uten mulighet til å løpe en mil på 40 minutter. Jeg ble født for å finne ut av hvordan jeg kan få det til. Og tar det meg 3 år til, skal jeg utvikle meg på en slik måte at jeg klarer det. Det er mitt mål. Ett av mange jeg har. Hva er ditt mål? Og hva skal til for at du når det? Eller spurt på en annen måte: Hva kan være ditt mål? Kanskje jeg kan hjelpe deg litt med å fortelle litt om det som skal til? Start i hvert fall med å tro at du kan. Ikke nå, men om ett år. Eller tre. Prøv i hvertfall.